Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản

Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản 16/12/2017
Đơn hàng NAM - NỮ - CÔNG XƯỞNG - thi tháng 01/2018 HÓT HÓT - ĐƠN HÀNG CÔNG XƯỞNG - 2 nữ chế biến thủy sản dạng xay - Thi...