Tế Bào Gốc, Nhau Thai

Công dụng đặc biệt của sản phẩm tế bào gốc là tạo ra toàn bộ những loại tế bào khác trong cơ thể. Tế bào gốc sản sinh ra tế bào mới. Khi tế bào gốc phân chia, nó sinh ra thêm tế bào gốc mới.
Ví dụ: Tế bào gốc da có thể sinh ra thêm những tế bào gốc mới của da, hoặc tạo ra những tế bào có chức năng đặc biệt, như là giúp cho sắc tố của da, collagen ….
Chính vì vậy Tế bào gốc nhau thai là sản phẩm cao cấp để giúp bạn chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp một cách toàn diện nhất mà những sản phẩm cao cấp collagen, nhai thai heo… không thể so bì được.

Chat face
0915889363