Chính sách bảo hành dailyhangnhat

1. Bạn có quyền Đổi hoặc Trả sản phẩm khi sản phẩm có một trong các lỗi sau:

     – Khi sản phẩm bị lỗi, có khuyết điểm
     – Sản phẩm đã bị tháo gỡ trước đó, bị móp, méo.
     – Sản phẩm bị hỏng hoặc có các hiện tượng lạ, đáng nghi
     – Chúng tôi miêu tả sai về sản phẩm
     – Sản phẩm khi giao khác với sản phẩm mẫu đã cho quý khách xem
     – Sản phẩm không thực hiện được chức năng như chúng tôi miêu tả
     – Hết hạn sử dụng.