Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản 16/12/2017

Đơn hàng NAM – NỮ – CÔNG XƯỞNG – thi tháng 01/2018
HÓT HÓT – ĐƠN HÀNG CÔNG XƯỞNG

– 2 nữ chế biến thủy sản dạng xay – Thi tuyển ngày 10/01/2018
+ Địa điểm: TOYAMA
+ Lương cơ bản: 13.5 man (27 triệu)
+ Số lượng tuyển: 2 nữ
+ Tuổi: 20-29 tuổi
+ Ngày tuyển: 10/01/2018
+ Ngày nhập cảnh: 07/2018
——————————————-
– 18 NAM – Lắp ráp thiết bị máy móc điện tử – Thi tuyển ngày 16/01/2018
+ Địa điểm: HYOGO
+ Lương cơ bản: 13,6320 man (28 triệu)
+ Số lượng tuyển: 18 nam
+ Tuổi: 19-26 tuổi
+ Ngày tuyển: 16/01/2018
+ Ngày nhập cảnh: 08/2018
————————————————–
– 11 nữ CHẾ BIẾN CƠM HỘP – Thi tuyển ngày 19/01/2018
+ Địa điểm: HYOGO VÀ MIE
+ Lương cơ bản: 14,620 man (29 triệu)
+ Số lượng tuyển: 11 nữ
+ Tuổi: 18-27 tuổi
+ Ngày tuyển: 19/01/2018
+ Ngày nhập cảnh: 08/2018
—————————————————
– 12 nam – GIA CÔNG CƠ KHÍ – Thi tuyển ngày 18/01/2018
+ Địa điểm: MIE
+ Lương cơ bản: 14,94 man (30 trieu)
+ Tuổi: 18-30 tuổi
+ Ngày tuyển: 18/01/2018
+ Ngày nhập cảnh: 08/2018
—————————————————–
Chi tiết vui lòng liên hệ: 0915889363